Noizer
Alfabetarium
WikiKids
Bloggujemy
FreakWeek
OSTATNIO DODANEZwycięska piosenka Eurowizji Nowy singiel Seleny GomezZaplątani: Ucieczka Cztery palce zamiast pięciu?Podniebny taniec dronów

O nas

Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży powstało w 2000 roku w celu realizacji projektów edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży. W trakcie dotychczasowej działalności Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży realizowało cele statutowe poprzez m.in. organizowanie szkoleń,  spotkań dyskusyjnych, seminariów i konferencji. Największą z nich była zorganizowana w 2001 r. konferencja "Wolontariat młodzieżowy w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej". Konferencji towarzyszyły również Targi Organizacji Pozarządowych z Polski i Wielkiej Brytanii, będące okazja do lepszego poznania i nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i brytyjskimi organizacjami młodzieżowymi.
 
Szczególną rolę w działalności Stowarzyszenia zajmuje propagowanie idei wolontariatu, jako bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej formy ofiarności i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne. Stowarzyszenie przygotowało i przeprowadziło wiele szkoleń młodych wolontariuszy, których adresatem była młodzież uczęszczająca do szkół średnich.
 
W ramach stałej działalności w środowisku lokalnym na warszawskim Ursynowie, Stowarzyszenie realizowało projekt "Sport dla każdego", mający na celu propagowanie zdrowego trybu życia i krzewienia idei kultury fizycznej. W 2012 i 2013 roku przeprowadzony był cykl szkoleń i warsztatów o tematyce rozwoju osobistego. 

Jedną z sił napędowych współczesnego świata jest innowacja zarówno społeczna jak i gospodarcza a szczególne miejsce zajmują kompetencje miękkie nabywane w procesie kształcenia się jednostki. W uzupełnieniu procesów pozyskiwania wiedzy, będącej domeną placówek szkolnych i wykształconej kadry, podjęliśmy działania mające na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży nabywanie umiejętności miękkich i stworzenia środowiska przyjaznego procesom kształcenia oraz pogłębiania posiadanej wiedzy poza środowiskiem szkolnym. W tym celu powołany został program Teraz e!-dukacja.
 
Ideą przyświecającą programowi jest nabywanie kompetencji, będących podstawą kompetencji jutra oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy uczenia się przez całe życie. W tym celu stworzyliśmy w Internecie platformy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach których mogą bezpiecznie rozwijać swoje pasje, zainteresowania intelektualne i talenty a także zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Katalogowane strony w ramach programu dostarczają inspiracji i zachęcają do odkrywania rzeczywistości budując poczucie niezależności własnych osądów, samodzielnego i krytycznego myślenia, autonomii w działaniu i rozumowania. Stworzone przez nas platformy umożliwiają dzieciom i młodzieży odkrywanie i doświadczanie estetyki, doznania naukowe, kulturalne i społeczne.
 
Docelowo, działania w ramach programu Teraz e!-dukacja będą przenikać i uzupełniać się w dwóch płaszczyznach: wirtualnej i rzeczywistej, ponieważ dla młodego pokolenia wirtualność jest elementem rzeczywistości a nie jej odmianą.